نصب و راه اندازی نرم افزار های روزنه

پس از ثبت اطلاعات خریدار توسط واحد فروش در سامانه CRM  روزنه و اعلام به واحد پشتیبانی ،کارشناسان مربوطه با نماینده خریدار تماس گرفته و مطابق با برنامه زمانبندی اجرایی مورد توافق طرفین نصب و آموزش به سه روش به شرح ذیل توسط شرکت روزنه انجام خواهد گرفت:

در محل مشتری

کارشناس پشتیبانی در زمان مورد درخواست خریدار به مرکز درمانی مراجعه می نماید و طبق برنامه زمانبندی اجرایی به ترتیب و به شرح ذیل خدمات لازم را ارائه می نماید:

  • نصب برنامه بر روی سرور (کامپیوتر مرکزی)
  • انجام تنظیمات مورد نیاز بر روی کلاینت ها (سایر کامپیوترهای مرکز )
  • تنظیم و آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان (BACK UP) به نماینده خریدار
  • آموزش و راه اندازی نرم افزار طی یک یا چندین جلسه مطابق با توافقات طرفین به پرسنل مرکز
  • استقرار کارشناس در زمان راه اندازی طی یک یا چندین جلسه مطابق با توافقات طرفین
  • ارائه خدمات پس از فروش به مدت یکسال از زمان نصب بصورت تلفنی ، اینترنتی و حضوری

به صورت ارتباط از دور( ریموت اینترنتی)

–  ارسال پک سی دی نصب و آموزش تصویری نرم افزار از طریق پست سفارشی به آدرس مشتری

– نصب نرم افزار از طریق ریموت اینترنتی

– آموزش نکات مهم و کلیدی به کاربر

– آموزش نحوه استفاده از فیلم آموزشی تصویری

– ثبت نام مرکز در قسمت آموزش مجازی سایت روزنه

– ارائه خدمات پس از فروش به مدت یکسال از زمان نصب بصورت تلفنی ، اینترنتی و حضوری

در محل آموزش شرکت روزنه

در صورت تمایل خریدار امکان نصب و آموزش پرسنل خریدار توسط کارشناسان روزنه در کارگاه آموزشی شرکت روزنه وجود دارد.