SQL Server یک نرم افزار برای مدیریت پایگاه داده یا همون بانک اطلاعاتی است که توسط شرکت بزرگ و معروف مایکروسافت توسعه داده می شود.

ویژگی های SQL Server

  • بانک اطلاعاتی رابطه‌ای
  • امکان استفاده از: trigger, View, Stored procedure
  • پشتیبانی از XML
  • OLAP
  • بسیار قدرتمند و بدون محدودیت حجم و تعداد رکورد
  • پشتیبانی از Full Text Search برای سرعت در بازیابی اطلاعات و استفاده از زبان طبیعی در جستجوها

logo-microsoft-sql-server-595x3350