ثبت درخواست همکاری مراکز پزشکی با دال

مدارک هویتی و حرفه ای مورد دنیاز:

  • کپی کارت ملی
  • کپی پروانه طبابت
  • کپی پروانه بهره برداری مطب یا کلینیک
keyboard_arrow_up