تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دفتر روزنه: تهران – میدان فاطمی – خیابان چهلستون – کوچه بوعلی سینا شرقی – پلاک 27 – واحد 11
شماره تلفن تلفن: 88987027 – 021 تلفن: 88987028 – 021 تلفن: 88985726 – 021 تلفن: 88985727 – 021 تلفن: 88986820 – 021
آدرس ایمیل ایمیل شرکت: info@rozanehgroup.ir
جزئیات دیگر نام سایت : rozanehgroup.ir

ارتباط با ما

موقعیت ما