دپارتمان مالی

نرم افزار انبارداری
نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی یک مرکز درمانی در سیستم های یکپارچه به خصوص در داروخانه ها وکلینیک ها   پزشکی و دندانپزشکی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، نرم افزار انبارداری شرکت داده اندیش روزنه، براي كنترل و مديريت زمان در  ورود و ...
ادامه مطلب
نرم افزار حسابداری
با توجه به اهمیت ویژه ی گردش مالی، کنترل دقیق درآمد هزینه و سود و زیان به  منظور پردازش ،ثبت و نگهداری رویدادهای مالی در جریان هر مرکز درمانی با دیده شدن نیازهای هر مرکز به طور اختصاصی با قابلیت  تهیه گزارش های متنوع کاربردی مالی مطابق  با استاندارد ...
ادامه مطلب