نرم افزار یکپارچه درمانگاهی روزنه شامل مجموع نرم افزارهای درمانی این شرکت از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروخانه، آزمایشگاه، تصویر برداری، فیزیوتراپی و انبار می باشد در نرم افزار یکپارچه روزنه بانک اطلاعاتی تمام نرم افزارها در یکجا متمرکز می باشد و به تمامی بخشهای موجود درمانگاه به تناسب نوع فعالیت دسترسی استفاده از امکانات نرم افزار خاص آن بخش داده می شود.در نرم افزار یکپارچه علی رغم تمرکز بانک اطلاعاتی همه بخشهای درمانگاه ، بخشها فقط امکان استفاده از اطلاعات مربوط به بخش خود را دارا می باشند. با این حال مدیریت درمانگاه در هر لحظه به تمامی اطلاعات بخشها دسترسی کامل را دارا می باشند.

 

 • قابلیت تهیه انواع گزارشات از کل عملکرد مرکز به تفکیک آیتم های حائز اهمیت در هر لحظه
 • کاهش اشتباهات و تخلفات در نتیجه ایجاد اطمینان و حسن اعتماد به کاربران
 • ایجاد قابلیت نظارت و کنترل آسان بر عملکرد
 • ایجاد پرونده کامل سوابق درمان بیماران
 • حذف کارهای موازی و تکراری تسریع در خدمت رسانی
 • متمرکز بودن اطلاعات تمامی بخشها
 • مدیریت بر عملکرد تمامی بخشهای درمانگاه
 • دسترسی سریع و آسان به هر سطح از اطلاعات
 • مدیریت مستقیم و غیر محسوس درمانگاه
 • خدمت رسانی مناسب با محوریت مشتری مداری
 • دسترسی به آخرین اطلاعات درمانگاه در هر لحظه
 • تمرکز تعریف اطلاعات اولیه و قوانین سیستم
 • شناسایی بیمار با کد واحد در تمامی بخش‌ها
 • تمرکز صندوق و حسابداری تمامی بخش‌ها