سلامت الكترونيك ماموريت خود را با عنايت ويژه ايزد منان از سال 1382 و با اتکا بر توانمندي هاي تخصصي مديران و کارشناسان مجرب در حوزه فنآوري اطلاعات و با هدف ارائه راهکارهاي مبتني بر سيستم هاي مديريت اطلاعات مورد نياز بازار آغاز نمود. عليرغم عمر نسبتا کوتاه شرکت در اين حوزه ، خوشبختانه به دليل وجود گزينش نيروي انساني کارامد و حرفه اي از يک سو و انتخاب الگوهاي مديريتي مطلوب از سوي ديگر در کنار بازارسنجي مناسب توانسته ايم با بکارگيري تکنولوژي هاي روز دنيا به موفقيتهاي چشمگيري در توليد محصولات تخصصي کاربردي و جذب مشتريان اصناف مجتلف در سطح کشور و دربرخي موارد خارج از کشور دست يابيم. يکي از مهمترين دلايل موفقيت شرکت دراين عرصه شايد اين موضوع باشد که ما هرگز بدنبال تمايز خود از شرکتهاي رقيب نبوده ايم بلکه تلاش خود را وقف نزديکي به مشتريان فقط از طريق پاسخگويي به نيازها نموده ايم.که در اين راستا شناسايي نياز قبل از درخواست مشتري و پاسخگويي به بهترين شکل و سريعترين زمان از دغدغه هاي شرکت است که به لطف خداوند در اين رابطه راهکارهاي مناسب تدوين شده است که تضمين و شاخص اندازگيري اين راهکارها رضايتمندي ايجاد شده و توسعه کسب و کار مشتريان به عنوان شرکاي تجاري سلامت الكترونيك مي باشد. مي دانيم در تعيين مزيت رقابتي پايدار،قضاوت بازار و مشتريان ملاک اصلي بوده و معتقديم هرچه از نگاه مشتري به مسائل بنگريم ، به واقعيت بازار نزديک تر مي شويم.
یکی از مهمترین دلایل موفقیت شرکت دراین عرصه شاید این موضوع باشد که ما هرگز بدنبال تمایز خود از شرکتهای رقیب نبوده ایم بلکه تلاش خود را وقف نزدیکی به مشتریان فقط از طریق پاسخگویی به نیازها نموده ایم.که در این راستا شناسایی نیاز قبل از درخواست مشتری و پاسخگویی به بهترین شکل و سریعترین زمان از دغدغه های شرکت است که به لطف خداوند در این رابطه راهکارهای مناسب تدوین شده است که تضمین و شاخص اندازگیری این راهکارها رضایتمندی ایجاد شده و توسعه کسب و کار مشتریان به عنوان شرکای تجاری روزنه می باشد.

محصولات

حوزه سلامت و درمان
در این زمینه انواع سامانه های مورد نیاز به تفکیک تمامی ذینفعهای این حوزه ( مراکز درمانی ،سازمان های بیمه گر، بیمه شدگان و ..) توسط شرکت تولید شده است.شایان ذکر است پروژهای ملی نیز در این خصوص توسط شرکت پیاده سازی شده است. ازجمله محصولات این حوزه: سامانه کارت هوشمند سلامت انواع سامانه های مدیریت تخصصی مراکز درمانی (دندانپزشکی، پزشکی ،چشم پزشکی، آزمایشگاه ، داروخانه،رادیولوژی ، فیزیوتراپی و …)

حوزه مالی و اداری
دراین حوزه با وجود نرم افزارهای بسیار زیادی که توسط شرکت های همکار تولید گردیده است تلاش شده است محصول از نظر تکنولوژی ، قابلیت ها و چگونگی بهربرداری در شرایط بسیار متفاوتی باشدکه مشتریان این نوع محصولات بتوانند پاسخ بسیاری از نیازهای خود را که تاکنون توسط هیچکدام از محصولات موجود تامین نمی شد را بیابند. مهمترین ویژگی محصولات این حوزه علاوه بر قابلیت های بسیار زیاد و وسیع با توجه به نیازهای روز سازمان ها و شرکت ها تحت وب بودن نرم افزار و یکپارچگی آن در تمامی زیر سیستم ها می باشد. روزنه افتخار این را دارد که اولین شرکتی است که نرم افزار جامع و یکپارچه مالی و اداری را بصورت تحت وب تولید نموده است

حوزه نرم افزارهای سفارشی و خاص منظوره
شرکت علاوه بر تولید سامانه های عمومی، توانایی تولید سامانه های سفارشی برای مشتریان را نیز دارد.در این راستا تعدادی سامانه های سفارشی برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک پیاده سازی شده است