چرا روزنه؟

بیشتر بخوانید شرکت روزنه در تلاش است تا با توسعه مستمر نرم افزارهای خود بر مبنای جدیدترین تغییرات تکنولوژی روز دنیا امکان مدیریت هوشمند و کاملا سیستماتیک مراکز پزشکی را جهت رسیدن به اهداف:
کسب رضایتمندی مراجعین
استفاده بهینه از منابع انسانی، مال و تجهیزاتی مرکز
مدیریت صحیح هزینه ها
تولید منبع اطلاعاتی غنی و مفید به عنوان سرمایه اصلی
و در نهایت اخذ بهترین تصمیمات مدیریتی در تمامی بخشهای مجموعه فراهم نماید.
در حال حاضر نرم افزارسلامت الکترونیک روزنه در قالب یک نرم افزار جامع ، تخصصی و یکپارچه به صورت زیر ارائه میگردد …
1378 شروع فعالیت
3500 کاربر فعال
800 مراکز درمانی
10 تعداد سامانه